Aktualności
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
25 luty 2012
W dniu 6 lutego w kościele filialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Grabinie wybuchł pożar. Na szczęście, zainstalowana w ubiegłym roku, dzięki pomocy finansowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,...
Grabin
17 luty 2012
W 2011 roku Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków objął ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków województwa lubuskiego pod numerem rejestru L–439/A neogotycki kościół filialny pod...
Ługów
12 luty 2012
Galeria