Wybierz miesiąc: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Aktualności

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
W dniu 6 lutego w kościele filialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Grabinie wybuchł pożar. Na szczęście, zainstalowana w ubiegłym roku, dzięki pomocy finansowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,...
Grabin
W 2011 roku Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków objął ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków województwa lubuskiego pod numerem rejestru L–439/A neogotycki kościół filialny pod...
Ługów
Galeria

BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
  Spis treści Barbara Bielinis- Kopeć Wprowadzenie ..........................5 PRACE KONSERWATORSKIE I BADANIA Barbara Bielinis- Kopeć Prace remontowo-konserwatorskie w kościele pw. Św. Rodziny w Sękowicach ............................
Zabytek Chroniony Prawem
4
Translate / Übersetzen