Aktualności
Prezentacja badań i prac konserwatorskich, które zrealizowano na bardzo szeroką skalę w 2007 r. w kościele opactwa pocysterskiego w Gościkowie – Paradyżu, obecnie Zielonogórsko-Gorzowskie...
Gościkowo-Paradyż
04 kwiecień 2008
V EDYCJA KONKURSU "NAJLEPSZA RENOWACJA STOLARKI 2008" R e g u l a m i n 1 .  Cel konkursu Celem konkursu jest wyłonienie wyróżniających się realizacji zabytkowej stolarki...
Zielona Góra
03 luty 2008
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003r. (Dz.U. Nr...
Zielona Góra
02 luty 2008
W dniach 25.1.-26.1.2008 r. zorganizowany został przez niemieckie Stowarzyszenie wspierające odbudowe fary w Guben i polską Fundację „Fara Gubińska“ wyjazd do miejscowości, które...
26 styczeń 2008
Objazd informacyjny po kościołach, które zostały odbudowane w Niemczech i Polsce przeprowadzony został w dniach 25-26.01.2008. Wzięła w nim udział B. Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki...
26 styczeń 2008
W kościele dawnego opactwa cysterskiego w Gościkowie-Paradyżu w dn. 24.01.2008 odbyła się komisja konserwatorska przy udziale prof. Ewy Łużynieckiej w Politechniki Wrocławskiej oraz wykonawców...
Gościkowo-Paradyż
24 styczeń 2008
Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił Programy Operacyjne na rok 2008. Szczegółowe informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie na...
04 styczeń 2008
Galeria