Aktualności
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że od dnia 28.04.2006 r. obowiązują przepisy Ustawy z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad...
Zielona Góra
28 kwiecień 2006
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków prowadzi postępowania administracyjne na podstawie następujących aktów prawnych: Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23...
28 kwiecień 2006
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że została rozstrzygnięta tegoroczna edycja konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków "Zabytek Zadbany", który ma na...
Iłowa
26 kwiecień 2006
Galeria