Aktualności
Ks. Biskup Ordynariusz dr Adam Dyczkowski oraz Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków Pani Barbara Bielinis-Kopeć byli organizatorami szkolenia dla księży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej...
Gościkowo-Paradyż
22 marzec 2006
DOTACJE CELOWE w 2006 roku NA ZADANIE ZLECONE UPRAWNIONYM PODMIOTOM – ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM, NIE BĘDĄCYM JEDNOSTKAMI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lubuski Wojewódzki Konserwator...
Zielona Góra
03 marzec 2006
Galeria