Aktualności
W ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014-2020 priorytet VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury przyznana została dotacja w kwocie 17 mln zł. Na...
Żagań
20 wrzesień 2019
Galeria