Aktualności
W związku z pracami remontowymi prowadzonymi przy elewacjach renesansowego ratusza w Lubsku dr Andrzej Legendziewicz z Politechniki Wrocławskiej przeprowadził badania architektoniczne zabytku. Potwierdziły...
Lubsko
29 kwiecień 2009
Galeria