Strona główna / Zabytki
Zabytki
Dwór wraz z założeniem parkowym usytuowany jest w centralnej części wsi, na niewiel­kim wzniesieniu. Założenie parkowe z tarasowymi stawami zajmuje wschodnią część kom­pleksu. Natomiast po...
Architektura rezydencjonalna
Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Grabinie gm. Bytnica, pow. krośnieński Grabin położony jest w pobliżu Bytnicy, na skraju Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. W północno-zachodniej...
Architektura sakralna
Park dworski wraz z rezydencją i kompleksem folwarcznym położony jest w centralnej części wsi Grabin (niem. Krämersborn), na niewielkim wzniesieniu. Założenie parkowe o powierzchni ok. 10 ha...
Założenia parkowe
Na terenie zespołu folwarcznego, zlokalizowanego w południowo-zachodniej części wsi jest posadowiony dwór. Budynek dworski zajmuje północno-zachodni narożnik pierwot­nego dziedzińca gospodarczego,...
Architektura rezydencjonalna
Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Grabowie gm. Torzym, pow. sulęciński Niewielki Grabów położony jest przy trasie prowadzącej z Sulęcina do Torzymia. W północno-zachodniej...
Architektura sakralna
Pierwszy kościół w Gralewie wybudowano w okresie kolonizacji askańskiej na przełomie XIII i XIV wieku. Wielokrotnie remontowany i modernizowany, został rozebrany na początku XVIII wieku. W...
Architektura sakralna
Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gralewie gm. Santok, pow. gorzowski Gralewo, położone przy drodze prowadzącej z Gorzowa do Drezdenka, pierwotnie posiadało układ owalnicowy...
Architektura sakralna