Organizacja

Organizacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze jest państwową jednostką budżetową wchodzącą w skład rządowej administracji zespolonej w województwie.Zasięg terytorialny obejmuje obszar województwa lubuskiego, a siedzibą urzędu jest miasto Zielona Góra.

Urząd wykonuje swoje zadania na terenie woj. lubuskiego przy pomocy Delegatury z siedzibą w Gorzowie Wlkp., którą powołuje Wojewoda na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Delegatura realizuje zadania związane z ochroną zabytków na terenie powiatów: gorzowskiego grodzkiego i ziemskiego, słubickiego, strzelecko - drezdeneckiego, sulęcińskiego i międzyrzeckiego. Delegaturą kieruje Kierownik, który działa z upoważnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

1. W skład urzędu wchodzą następujące wydziały i stanowiska:

 • Wojewódzki Konserwator Zabytków;
 • Zastępca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
 • Wydział Budżetu, Finansów i Administracji;
 • Wydział Inspekcji Zabytków Nieruchomych;
 • Wydział Inspekcji Zabytków Ruchomych;
 • Wydział Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków;
 • Wieloosobowe stanowisko ds. inspekcji zabytków archeologicznych;
 • Stanowisko ds. ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
 • Stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych;
 • Stanowisko ds. prawnych;
 • Stanowisko ds. informatyki.

2. W skład Wydziału Budżetu, Finansów i Administracji Urzędu wchodzą:

 • Stanowisko Głównego Księgowego;
 • Stanowisko specjalisty ds. kadr;
 • Stanowisko pracownika księgowości;
 • Stanowisko ds. realizacji zadań związanych z finansowaniem prac przy zabytkach;
 • Stanowisko ds. obsługi sekretariatu;
 • Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej;
 • Stanowisko kierowcy samochodu osobowego.

3. W skład Wydziału Inspekcji Zabytków Nieruchomych wchodzą:

 • Kierownik wydziału;
 • Wieloosobowe stanowisko ds. inspekcji zabytków nieruchomych;
 • Stanowisko ds. zabytków techniki;
 • Stanowisko ds. zabytkowych założeń parkowych, alei i cmentarzy.


4. W skład Wydziału Inspekcji Zabytków Ruchomych wchodzą:

 • Kierownik wydziału;
 • Wieloosobowe stanowisko ds. inspekcji zabytków ruchomych;
 • Stanowisko ds. wywozu zabytków za granicę.


5. W skład Wydziału Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków wchodzą:

 • Kierownik wydziału;
 • Wieloosobowe stanowisko ds. ochrony zabytków.


6. W skład Delegatury wchodzą następujące stanowiska:

 • Kierownik Delegatury;
 • Wieloosobowe stanowisko ds. inspekcji zabytków nieruchomych;
 • Wieloosobowe stanowisko ds. inspekcji zabytków ruchomych;
 • Stanowisko ds. inspekcji zabytków archeologicznych;
 • Stanowisko ds. rejestru zabytków, dokumentacji zabytków i archiwum;
 • Stanowisko ds. zabytkowych założeń parkowych, alei i cmentarzy;
 • Stanowisko ds. obsługi sekretariatu;
 • Stanowisko kierowcy samochodu osobowego.


Schemat organizacyjny Urzędu przedstawia załącznik do niniejszego regulaminu.

Pobierz plik

 

BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
Stanisław Kowalski ZABYTKI ARCHITEKTURY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO, s. 473, Zielona Góra 2010 Autorem książki jest  dr  Stanisław Kowalski historyk sztuki, znawca urbanistyki i  zabytkowej architektury, pełniący...
Zabytek Chroniony Prawem
3
Translate / Übersetzen