Strona główna / Zabytki / Prace konserwatorskie
Prace konserwatorskie
Zakończono remont budynków A, B, i C należących do Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego przy ul. Zamkowej w Świebodzinie. Pochodzące z przełomu XIX i XX wieku oraz z lat 30-tych...
Świebodzin
31 październik 2015
Zakończono remont fasady secesyjnej kamienicy przy ul. Żymierskiego 13 w Świebodzinie. Podczas prac przywrócono pierwotną kolorystykę elewacji. Sztukatorskie detale architektoniczne zostały...
Świebodzin
27 październik 2015
Zakończono remont elewacji frontowej budynku przy ul. Żymierskiego 15 w Świebodzinie, której przywrócono pierwotną kolorystykę oraz odtworzono uszkodzone elementy detalu architektonicznego....
Świebodzin
15 październik 2015
Zakończony został I etap robót budowlanych polegający na zabezpieczeniu uszkodzonej konstrukcji więźby dachowej nad nawą kościoła. W ramach prac wykonano także wymianę pokrycia dachów...
Chichy
14 październik 2015
Uszkodzenie muru zostało zgłoszone Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków przez będącą właścicielem zamku i murów obronnych Gminę Łagów w dniu 17 lutego 2015...
Łagów Lubuski
30 wrzesień 2015
Na ukończeniu jest remont fasady kamienicy przy ul. Żymierskiego 13 w Świebodzinie. Budynek, stanowiący element zwartej, historycznej zabudowy  zachodniej pierzei ulicy Żymierskiego, zachował...
Świebodzin
30 wrzesień 2015
Od października 2014 r. do września 2015 r. trwały badania i prace konserwatorskie na elewacjach zamku w Kożuchowie. Rozpoczęto je od wykonania badań stratygraficznych i laboratoryjnych. Na elewacji...
Kożuchów
28 wrzesień 2015