Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie
Prace konserwatorskie
W grudniu 2014 r. zakończono I etap prac konserwatorskich przy sześciu płytach nagrobnych zlokalizowanych na południowym murze dawnego cmentarza ewangelickiego, obecnie lapidarium rzeźby nagrobnej...
Wschowa
31 grudzień 2014
Ukończono prace w obrębie zachodniego odcinka zabytkowych murów miejskich zlokalizowanych w północnej części starego miasta przy ul. Słonecznej w Krośnie Odrzańskim.  Do dnia...
Krosno Odrzańskie
31 grudzień 2014
 W listopadzie 2014 r. zakończono prace remontowe w obrębie wnętrza kościoła pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Maszewie, które objęły ściany, drewniane empory oraz drewniane...
Maszewo
31 grudzień 2014
W listopadzie 2014 r. dokonano odbioru  prac związanych z remontem elewacji oraz dachu kościoła filialnego pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Nowej Roli. Podczas wykonanego...
31 grudzień 2014
Zrealizowano prace związane z pierwszym etapem zabezpieczenia murów części zespołu zamkowego w Siedlisku, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 16, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora...
Siedlisko
31 grudzień 2014
Zrealizowano I etap prac związanych z remontem elewacji dawnego szpitala Trójcy Świętej  w Broniszowie, gm. Kożuchów, pow. nowosolski, wpisanego do  rejestru zabytków...
Broniszów
31 grudzień 2014
Zakończono prace polegające na zabezpieczeniu nieużytkowanego, pocysterskiego, gotyckiego kościoła pw. św. Katarzyny w miejscowości Chociule. Inwestycja została zrealizowana w całości ze środków...
Chociule
10 grudzień 2014