Strona główna / Zabytki / Prace konserwatorskie
Prace konserwatorskie
Zakończył się kolejny etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy manierystycznych malowidłach  w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu. Prace dotyczyły sklepienia...
Międzyrzecz
17 październik 2011
W  sierpniu miały miejsce sondażowe badania archeologiczne na  grodzisku zlokalizowanym przy  przesmyku jezior Lubie i  Słowa w Długiem, na  terenie...
Długie pow. strzelecko-drezdenecki
12 wrzesień 2011
Zakończyły się prace przy  kościele filialnym pw.  MB  Królowej Polski w  Białczu koło  Witnicy, polegające na  wymianie pokrycia...
Białcz
12 wrzesień 2011
  W  trakcie robót związanych z  budową sieci kanalizacyjnej i  wodociągowej w  Kożuchowie (dla  spółki USKOM) natrafiono na  relikty...
Kożuchów
12 sierpień 2011
Podczas prowadzonych prac ziemnych związanych z  rozbudową Stacji Uzdatniania Wody przy  ul.  Młynarskiej w  Szprotawie natrafiono na  relikty drewnianej...
Szprotawa
02 sierpień 2011
W bieżącym roku zainicjowano badania archeologiczne na grodzisku w Gliniku, gm. Deszczno. Informacje na temat stanowiska pochodzą jeszcze z niemieckich źródeł archiwalnych, co zostało potwierdzone...
13 lipiec 2011
Podczas prac archeologicznych prowadzonych w ramach II Etapu Rewitalizacji Twierdzy Kostrzyn odkryto relikty przeprawy mostowej. Badania wykopaliskowe w fosie twierdzy prowadzi Krzysztof Socha z Muzeum...
Kostrzyn nad Odrą
13 lipiec 2011