Strona główna / Zabytki / Założenia parkowe
Zabytki
Jelenin (d. Jelenin Górny, niem. Obr. Hischfeldau) znajduje się ok. 13 km w kierunku pn.-wsch. od miasta Żagań. Założenie pałacowo-parkowe położone jest po wsch. stronie drogi wojewódzkiej...
Założenia parkowe
Park pałacowy w Kamieniu Wielkim (niem. Gross Kammin) zajmuje pn.-wsch. część miejscowości i rozciąga się po pn. stronie dawnego pałacu ob. Domu Pomocy Społecznej oraz pozostałości zabudowy...
Założenia parkowe
Zespół pałacowo-parkowo-folwarczny usytuowany jest w pn.-zach. części wsi Kamień (niem. Kähmen), oddalonej o ok. 2 km w kierunku pn. od Krosna Odrzańskiego. Założenie zajmuje powierzchnię...
Założenia parkowe
Park pałacowy położony jest w pn.-wsch. części miasta Kargowa (niem. Unruhstadt). Założenie zajmuje powierzchnię ok. 6,5 ha. Obszar parku odgraniczają od pn. i wsch. grunty rolne i zabudowania...
Założenia parkowe
Park dworski w Kiełpinie ( niem. Külpenau ) położony jest na pd. od Zielonej Góry, na pn. krańcu miejscowości przy skrzyżowaniu dróg Ochla – Zielona Góra. Dwór...
Założenia parkowe
Park pałacowy położony jest w pd. części wsi Klenica (niem. Kleinitz). Całość założenia rozplanowana jest na osi wsch.-zach. Teren parku ograniczają od pn. zabudowania wiejskie i wał przeciwpowodziowy...
Założenia parkowe
Założenie pałacowo-parkowe w Kolsku (niem. Kolzig) zlokalizowane jest w pd.-zach. części miejscowości. Park o powierzchni ok. 3,5 ha zajmuje pd. część zespołu, a jego granicę wytyczają od pd....
Założenia parkowe