Strona główna / Zabytki / Założenia parkowe
Zabytki
Zespół pałacowo-parkowo-folwarczny zlokalizowany jest we wsch. części wsi Długie, (d. Długie Dolne, niem. Langheinersdorf Ndr.) przy zjeździe w kierunku pd.-wsch. od drogi głównej,...
Założenia parkowe
Park pałacowy wchodzi w skład zespołu pałacowo-parkowo-folwarcznego położonego w zach. części Dłużka (niem. Dolzig) i ograniczającego wieś od tej strony. Obejmuje teren o powierzchni ok. 23...
Założenia parkowe
Park pałacowy wraz z kompleksem pozostałości dawnej rezydencji, zabudowy folwarcznej oraz popadającym w ruinę kościołem położony jest w pd.- wsch. części miejscowości Gębice (niem. Amtitz)....
Założenia parkowe
Zespół rezydencjonalny w Gliśnie (niem. Gleissen) zlokalizowany został po pd. stronie drogi okalającej nawsie, nieopodal kościoła. W jego skład wchodzą pałac, folwark i park zajmujący...
Założenia parkowe
Park zlokalizowany jest w dzielnicy Zamoście przy ulicy Kobylogórskiej 77 (dawna nazwa Kuhburgerstrasse = Krowiogrodzka) w Gorzowie Wlkp. Jego powierzchnia wznosi 0,5 ha. Do XIX w. obszar ten...
Założenia parkowe
Park położony jest w śródmieściu Gorzowa Wlkp. (Landsberg an der Warthe) przy ulicy Warszawskiej 35. Zajmuje 3,3 ha terenu, sąsiadującego od wsch. z kościołem i cmentarzem świętokrzyskim,...
Założenia parkowe
Założenie parkowo-szpitalne zlokalizowane jest na wsch. od centrum miasta Gorzowa Wlkp. (Landsberg/Warte) przy ulicy Walczaka 42. W momencie budowy szpitala było to miejsce na skraju miasta, obecnie...
Założenia parkowe