Strona główna / Zabytki / Założenia parkowe
Zabytki
Park zlokalizowany jest we wsch. części Siecieborzyc (niem. Ruckersdorf), przy głównej drodze prowadzącej do Szprotawy. Wchodzi w skład zespołu pałacowo-parkowofolwarcznego. Piętrowy pałac,...
Założenia parkowe
Założenie w Sieciejowie (niem. Schönaich), zajmuje obszar 2,27 ha w pn.-wsch. części wsi. Od strony pd.-zach. sąsiaduje z drogą Brzostowa-Lipska Żarskiego, łączącą się z drogą wojewódzką...
Założenia parkowe
Zamek w Siedlisku (niem. Carolath) znajduje się w środkowej części miejscowości, przy drodze wojewódzkiej nr 321. Zespół budowli wzniesiono na prawym brzegu skarpy odrzańskiej, a jego...
Założenia parkowe
Sobolice (niem. Zöbeln) znajdują się ok. 6 km na pd. od Bytomia Odrzańskiego. Założenie pałacowo- parkowo-folwarczne o pow. 19 ha, zlokalizowane jest we wsch. części niewielkiej wsi. W zach....
Założenia parkowe
Założenie pałacowo-parkowe w Sobolicach (niem. Zoblitz) zlokalizowane jest w pd.-zach. części wsi, pomiędzy główną drogą prowadzącą w kierunku Nysy Łużyckiej a zakolem rzeki. Zajmuje...
Założenia parkowe
Zespół dworski w Solnikach (niem. Zölling), położony jest we wsch. części wsi. Jego granice wyznaczają: od wsch. droga prowadząca do Kożuchowa, od pd. droga wiejska, od zach. otwarte...
Założenia parkowe
Pałac znajduje się w obrębie zespołu pałacowo-parkowego i poprzedzony jest od strony zach. założeniem folwarcznym. Park zlokalizowany jest po pd. stronie drogi prowadzącej z Lubska do Witnicy....
Założenia parkowe