Strona główna / Zabytki / Założenia parkowe
Zabytki
Park pałacowy znajduje się w pn.-zach. części Konotopu (niem. Kontopp), przy głównej drodze prowadzącej z Sulechowa do Nowej Soli i Sławy. Zajmuje obszar o powierzchni 4,97 ha, wyraźnie...
Założenia parkowe
Park pałacowy usytuowany w centralnej części wsi Kosierz (niem. Kosser). W skład założenia wchodzą klasycystyczny pałac umiejscowiony w pd.-wsch. części parku, budynki gospodarcze zamykające...
Założenia parkowe
Koziczyn (niem. Steinbockwerk) położony jest ok. 8 km na pn.-zach. od Cybinki. Miejscowość znajduje się nad rzeką Pliszką, przy lokalnej drodze do Maczkowa. Willa wraz z parkiem położona jest...
Założenia parkowe
Do pocz. XX w. zespół pałacowo-parkowy z folwarkiem znajdował się na terenie administracyjnie odrębnej wsi Podbrzezie Dolne (niem. Nieder Siegersdorf), która wraz z Podbrzeziem Górnym...
Założenia parkowe
Park pałacowy w Krążkowie (niem. Altkranz) położony jest w zach. części wsi przy drodze powiatowej, prowadzącej z Lipinek do sąsiedniego Krzepielowa. Park zajmuje powierzchnię 0,7 ha i jest częścią...
Założenia parkowe
Park pałacowy w Laskach (niem. Laesgen, Läsgen), zlokalizowany jest w zach. części wsi. Założenie zajmuje powierzchnię ok. 7,14 ha. Posiada dwie wyodrębnione części wsch. i zach., które...
Założenia parkowe
Założenie pałacowe w Lasocinie (niem. Lessendorf) leży w pn.-zach. części wsi. Zespół o pow. 5 ha składa się z pałacu otoczonego od strony wsch. i pn. parkiem oraz podwórza z usytuowanego...
Założenia parkowe