Strona główna / Zabytki / Architektura sakralna
Zabytki
Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Mostkach gm. Lubrza, pow. świebodziński   Miejscowość Mostki, położona na terenie Pojezierza Lubuskiego, przy trakcie prowadzącym z...
Architektura sakralna
Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Niedźwiedziu gm. Łagów, pow. świebodziński Niewielka wieś Niedźwiedź położona jest przy lokalnej drodze prowadzącej...
Architektura sakralna
Zbudowany w 2. poł. XIII w., zachował się w pierwotnym kształcie. Nieznacznych przeróbek dokonali ewangelicy, gdy kościół był w ich posiadaniu (od 1528 do 1668), poszerzając okna...
Architektura sakralna
Kościół pw. św. Anny w Nowej Wiosce gm. Lubrza, pow. świebodziński Nowa Wioska, oddalona zaledwie o 2 km od Lubrzy, założona została na planie ulicowo-placowym. W samym centrum wsi, na...
Architektura sakralna
Zbudowany w latach 1759– 1769 staraniem proboszcza Stanisława Pretendowskiego, w 1855 powiększony został o wieżę, a w 1993 poddany gruntownemu remontowi. Założony na osi północ-południe...
Architektura sakralna
Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Okszy gm. Witnica, pow. gorzowski Oksza położona jest przy południowym brzegu Warty. Wpływ na jej ukształtowanie miała właśnie lokalizacja...
Architektura sakralna
Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Osiecznicy gm. Krosno Odrzańskie, pow. krośnieński   Rozplanowanie, położonej przy starym trakcie prowadzącym z Krosna Odrzańskiego...
Architektura sakralna