Strona główna / Zabytki / Architektura sakralna
Zabytki
Został zbudowany w 1828, jako ewangelicki, na miejscu starszej świątyni; powiększony o kruchtę w 1909. Jest orientowany, konstrukcji szkieletowej, salowy na rzucie prostokąta, z kruchtą od zachodu,...
Architektura sakralna
Zbudowany w 1640, został w 1835 powiększony o wieżę, a w 1887 o kaplicę i zakrystię. W obecnym kształcie jest neogotycki, orientowany, salowy o trójbocznym zamknięciu od wschodu, z zakrystią...
Architektura sakralna
Zbudowana w pocz. XIX w., wyremontowana po roku 2000, murowana, prostokątna w planie, parterowa, nakryta dachem dwuspadowym.
Architektura sakralna
Wzniesiony w 2. poł. XIII w., został w XV w. powiększony o zakrystię i wieżę, a w pocz. XVI w. przesklepiony. W 1614 dobudowano dwie kaplice, a w trakcie remontu w 1710 przekształcono okna. Gotycka...
Architektura sakralna
Historyczną nazwę wsi Niemaszchleba, przetrwałą do czasów hitlerowskich, w okresie kolektywizacji zmieniono na Chlebowo. Kościół ma średniowieczną metrykę, lecz został gruntownie...
Architektura sakralna
Zbudowany w 1687, jako ewangelicki, w 80. latach XX w. został gruntownie wyremontowany. Jest orientowany, konstrukcji szkieletowej, salowy z pięciobocznym zamknięciem od wschodu, z kruchtą od południa...
Architektura sakralna
Położona po północnej stronie kościoła, zbudowana w 1 poł. XIX w., posiada cechy odwołujące się do klasycyzmu. Jest murowana na planie kwadratu, z kryptą nakrytą dachem namiotowym.
Architektura sakralna