Strona główna / Zabytki / Obiekty użyt. publ.
Zabytki
Mimo powtarzanych w latach 1298, 1311, 1367 przywilejów, budowę ratusza podjęto dopiero w 2 poł. XIV w. Wzniesiono wówczas, w sąsiedztwie kościoła farnego, piętrowy budynek na planie...
Obiekty użyt. publ.
Ratusz w Kożuchowie, gm. Kożuchów, pow. nowosolski
Obiekty użyt. publ.
              W 1283 r. na mocy przywileju lokacyjnego wystawionego przez margrabiego Miśni Henryka Dostojnego Lubsko otrzymało...
Obiekty użyt. publ.
Zbudowany w  1581  r. na  podstawie przywileju Stefana Batorego, nie  był  zapewne pierwszą siedzibą rady. Po  pożarze w  1666  r....
Obiekty użyt. publ.
W centrum Starego Miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie średniowiecznej fary, wznosi się okazała bryła ratusza zbudowanego tuż przed połową XIX w.
Obiekty użyt. publ.
Wzniesiony został w centralnej części placu rynkowego i stanowi, obok kościoła parafialnego i zamku ważny akcent w układzie urbanistycznym miasta.
Obiekty użyt. publ.
Choć najwcześniejsza wzmianka o działającej w Świebodzinie radzie miejskiej pochodzi dopiero z 1397 roku, o burmistrzu zaś z 1418r., siedziba władz miejskich pojawiła się na placu rynkowym najprawdopodobniej...
Obiekty użyt. publ.