Strona główna / Zabytki / Międzyrzecz - Ratusz
Obiekty użyt. publ.

Międzyrzecz - Ratusz

Rozmiar czcionki
A A A

Zbudowany w  1581  r. na  podstawie przywileju Stefana Batorego, nie  był  zapewne pierwszą siedzibą rady. Po  pożarze w  1666  r. wzniesiono nowy ratusz w  części parterowej murowany, z  piętrem konstrukcji szkieletowej. Niszczony przez  kolejne pożary w  1731 i  1827  r., po  ostatnim z  nich ukształtowany został w  obecnej klasycystycznej postaci, jako   murowany, na  planie prostokąta, piętrowy, nakryty dachem naczółkowym z  wieżą w  kalenicy, zwieńczoną neogotyckim hełmem z  latarnią. Elewacje artykułowane są  rytmem pilastrów, a  oś fasady zaakcentowana okazałą wystawką w  poziomie połaci dachu.


S.Kowalski
Źródło: Zabytki architektury województwa lubuskiego
Zobacz również
Gozdnica, gm. Gozdnica, pow. żagański - dawny młyn wodny (ul. Młyńska 1).
Obecnie dom mieszkalny, zbudowany w poł. XVIII w., murowany,...
Przytoczna, park dworski
Zespół dworsko-parkowy w Przytocznej (niem. Prittisch)...
Kotowice - ogrodzenie cmentarza przykościelnego
Założony koliście, kamienny mur z XV w. otacza teren dawnego...
Bytom Odrzański, pow. nowosolski - dawny kościół staroluterański
Dawny kościół staroluterański (obecnie remiza strażacka),...