Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Rokitno - szkolenie pracowników WUOZ i samorządowy...
Aktualności
27 sierpień 2013
Rokitno - szkolenie pracowników WUOZ i samorządowych konserwatorów zabytków

Rozmiar czcionki
A A A

W  dniach 22-23  sierpnia w  Rokitnie odbyło  się szkolenie pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i  konserwatorów samorządowych z  terenu województwa lubuskiego. Uczestników szkolenia przywitał ks.  kan.  dr  Józef Tomiak gospodarz  sanktuarium w   Rokitnie.


 Szkolenie prowadziła dr  Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, która  zaprezentowała problematykę związaną z  stosowaniem szkła w  obiektach zabytkowych,   a  także -  odtwarzaniem detalu architektonicznego na  zabytkach. Zaproszeni goście omówili zagadnienia prawne i  konserwatorskie związane z  ochroną zabytków:  Agnieszka Harasimowicz  Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w   Gorzowie Wlkp.  wygłosiła referat na  temat praw i  obowiązków właścicieli oraz  zarządców związanych z  utrzymaniem obiektów budowlanych, radca prawny  Renata Siwek omówiła elementy procedury administracyjnej: doręczenia, wezwania, dowody, natomiast dr  Maciej Prarat z  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w  Toruniu przedstawił problematykę konserwatorską konstrukcji drewnianych. Wśród prelegentów nie  zabrakło pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: Błażej Skaziński Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków zaprezentował wybrane zabytki dawnej Brandenburgii, Agnieszka Skowron Kierownik Wydziału ds.  Inspekcji Zabytków Ruchomych przedstawiła propozycje warunków  pozwoleń, które  pozwalają na  ochronę zabytków w  trakcie prac,  natomiast  Teresa Witkowska omówiła zagrożenia dla  dziedzictwa archeologicznego. W  spotkaniu aktywny udział wzięli konserwatorzy samorządowi:  Sylwia Groblica Miejski Konserwator Zabytków w  Gorzowie Wlkp. zaprezentowała prace konserwatorskie zrealizowane w  sieni kamienicy przy  ul.  Krzywoustego 22 w  Gorzowie Wlkp., natomiast Marek Polański Miejski Konserwator Zabytków w  Żarach omówił plany dotyczące remontu i  rozbudowy kamienicy przy  ul.  Rynek  12 w  Żarach.  Szkolenie zakończył referat  Agnieszki Dębskiej z  Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w  Gorzowie  Wlkp. pt.  „Geoportal –  informacja o  zabytkach (dyrektywa inspire) ”. Miłą niespodzianką dla  uczestników szkolenia była  wizyta J.E.   Ks.  Bp  Stefana Regmunta.


Cześć praktyczna szkolenia odbyła  się w  kościele filialnym pw.  św.  Anny w  Twierdzielewie. 

 

 

Kamila Domagalska

Galeria
Zobacz również
Żagań - zaproszenie na wojewódzkie obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków
W dniu 28 kwietnia 2011 r. w Zespole Poaugustiańskim w Żaganiu...
Europejskie Dni Dziedzictwa 2009
W dniu 11 września 2009 r. zorganizowane zostały w Kostrzynie...
Nagrody „Lubuskie Konserwacje”
Mamy przyjemność poinformować, że w dn. 27.03.2015 r. Kapituła...
Kostrzyn - nieznana przeprawa
Podczas prac archeologicznych prowadzonych w ramach II Etapu...