Wybierz miesiąc: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Aktualności
rozmiar czcionki A A A
31.05.2013
Siedlisko - szkolenie pracowników WUOZ

W  dniu 24.05.2013  r. w  zamku w  Siedlisku odbyło  się terenowe szkolenie   pracowników  Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w  Zielonej Górze i  samorządowych konserwatorów zabytków, dotyczace analizy przekształceń architektonicznych zabytków. W  spotkaniu wzięli również udział: Eleonore  Schönaich-Carolath –  potomkini dawnych właścicieli zamku, Tomasz Andrzejewski –  Dyrektor Muzeum Miejskiego w  Nowej Soli, przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz  niemieckiego ICOMOS-u. Szkolenie prowadził  prof.  dr  hab.  Jan Skuratowicz, historyk sztuki od  wielu lat zajmujący  się badaniem architektury rezydencjonalnej Wielkopolski i Śląska.

Zamek w  Siedlisku, otoczony niegdyś fosą, wzmocniony fortyfikacjami ziemnymi z  bastionami, przetrwał do  dziś w  stanie częścio­wej ruiny. Pierwszym właścicielem rezydencji wzniesionej  w  1540-1548  r.  był  Frantz von  Rechenberg. W  latach 1598-1618 zamek został przebudowany w  stylu renesansowym.  W  tym  też  czasie powstał budynek bramny, wkomponowany w  bastionowy system fortyfikacji, oraz  kaplica zamkowa, a  także  park. Podczas wojny trzy­dziestoletniej rezydencja uległa zniszczeniu. Z  inicjatywy Hansa Carla von  Schönaich w   XVIII  wieku rezydencję  rozbudowano wg projektu architektów J.J.  Wagne­ra, Ch.  Spinettiego oraz  Schopfluga. Od  tego czasu siedziba książąt von  Schönaich zu   Carolath-Beuten była  jednym z  najwspanialszych i  największych założeń zamkowych na  Śląsku. O  śladach przebudów i  przekształceń zapisanych w  wątkach murów zamku opowiadał prof.  Skuratowicz w  trakcie jego  zwiedzania.
 

Elżbieta Górowska

Galeria

BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
Stanisław Kowalski ZABYTKI ARCHITEKTURY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO, s. 473, Zielona Góra 2010 Autorem książki jest  dr  Stanisław Kowalski historyk sztuki, znawca urbanistyki i  zabytkowej architektury, pełniący...
Zabytek Chroniony Prawem
4
Translate / Übersetzen