Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / XIII Polsko-Niemiecka Konferencja ANTIKON 2012
Aktualności
24 wrzesień 2012
XIII Polsko-Niemiecka Konferencja ANTIKON 2012

Rozmiar czcionki
A A A

W  dniach 17-19 września  2012  r. zorganizowana została po  raz  trzynasty konferencja ANTIKON. Konferencja ma  bardzo bogatą tradycję (odbywa się od  1996  r.) i  jest  jedynym tego  typu spotkaniem na  pograniczu polsko-niemieckim poświęconym tematyce zabytków architektury drewnianej. Tematyka tegorocznej konferencji dotyczyła istniejących i  niezachowanych zespołów zabudowy ryglowej oraz  układów urbanistycznych i  związanych z  nimi  różnych problemów konserwatorskich: adaptacji obiektów historycznych połączonej ze  zmianą ich  funkcji, dokumentacji inwentaryzacyjnej i  konserwatorskiej, studiom historycznym oraz pracom konserwatorskim prowadzonym w zabytkach. Konferencji towarzyszyła podróż studyjna po Banzkow, Ludwigslust, Grabow, Friedrichsmoor. Wśród gości z Polski i Niemiec, którzy prezentowali problematykę ochrony zabytków architektury drewnianej po obu stronach granicy, obecna była dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, która wygłosiła referat pt.  Kościół pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie – prezentacja badań i prac konserwatorskich zrealizowanych w latach 2006-2011. ANTIKON od wielu lat popularyzuje i poszerza wiedzę o potrzebie ratowania dziedzictwa kulturowego pogranicza. Stanowi też forum dla wymiany doświadczeń i sprzyja nawiązywaniu kontaktów pomiędzy konserwatorami oraz badaczami z Polski i Niemiec.


 

K.Domagalska

Galeria
Zobacz również