Zabytki skradzione i zaginione
10 maj 2012
Późnobarokowa monstrancja

Rozmiar czcionki
A A A

Na  początku maja  2012  r. z  kościoła w  miejscowości na  terenie powiatu zielonogórskiego skradziono późnobarokową monstrancję.  Ostensorium zostało wykonane w  1  ćw.  XVIII  wieku  ze  stopu miedzi, dekoracje stopy i  glorii - ze  srebra.  Wymiary obiektu: wysokość około 64,5  cm, szerokość około 25  cm, głębokość około 20,5  cm.
Monstrancja promienista o  wypukłej,  owalnej stopie na  cokoliku z  kryzą, dekorowanej czterema ażurowymi, srebrnymi plakietami o  motywach wici akantu. Tulejka gładka, zakończona ząbkowanym fartuszkiem. Nodus wazonowy, w  górnej i  dolnej partii zdobiony żłobkowaniem. Promienie glorii na  przemian proste i  płomieniste. W  zwieńczeniu gładki krzyż łaciński. Reservaculum owalne. Brak melchizedecha. Na  glorii nakładka srebrna z  dekoracją w  postaci, podtrzymywanego przez  dwa klęczące anioły, wieńca laurowego otaczającego reservaculum. W  górnej partii przedstawiona gołębica  Ducha Świętego otoczona wieńcem obłoków, powyżej Bóg Ojciec ukazany w  półpostaci  z  szeroko rozłożonymi rękami. Płaszcz Boga Ojca i  suknie aniołów zdobione delikatnym, punktowanym ornamentem roślinnym.  U  nasady srebrnej dekoracji glorii wybita cecha mistrzowska: GIS w  prostokątnym polu.   
 

Sprawę kradzieży prowadzi  Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze.
 

Obiekt  jest  objęty ochroną prawną ze  względu na  wpis do  Księgi  B rejestru zabytków pod  nr  12 poz.  35, figuruje w  Krajowym wykazie zabytków skradzionych lub  wywiezionych za  granicę niezgodnie z  prawem (numer  karty: RH00639) prowadzonym przez  Narodowy Instytut Muzealnictwa i  Ochrony Zbiorów (dawny  Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych) w  Warszawie.  Wykaz ten  jest  dostępny w  internecie pod  adresem: https://www.skradzionezabytki.pl/ .

 
 

Kamila Domagalska

Galeria
Zobacz również
JAZZ W PAŁACACH, DWORACH I ... PAŁAC W BOJADŁACH
 Stowarzyszenie Przyjaciół Piekarni CK zaprasza...
Zamek w Międzyrzeczu
Od października 2006 roku w zamku w Międzyrzeczu trwają prace...
Europejskie Dni Dziedzictwa
W dniach 16-17 września 2010 r., w ramach Europejskich Dni...
Spudłów - odkrycie średniowiecznych malowideł w kościele
W trakcie prac porządkowych w obrębie ruin kościoła w Spudłowie...