Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie / Długie - badania archologiczne grodziska
Prace konserwatorskie
12 wrzesień 2011
Długie - badania archologiczne grodziska

Rozmiar czcionki
A A A

W  sierpniu miały miejsce sondażowe badania archeologiczne na  grodzisku zlokalizowanym przy  przesmyku jezior Lubie i  Słowa w Długiem, na  terenie gminy Strzelce Krajeńskie. Celem badań była weryfikacja stanowiska archeologicznego oraz  określenie jego  chronologii.  W  trakcie badań wykonano pięć wykopów sondażowych: trzy w  ramach majdanu i  dwa poza jego  obrębem, po  stronie północnej (przy  wale) oraz  po  stronie południowej (na  stoku). Odkryto łącznie 288  fragmentów ceramiki naczyniowej, 72  fragmenty polepy, 14  fragmentów dachówek, 31  fragmentów cegieł, 5  artefaktów krzemiennych, 4  przedmioty metalowe i  5  spieków żużla soplowatego. Według ustaleń materiał ceramiczny pochodzi z dwóch okresów: z  XI  wieku i  przełomu XIII i  XIV  wieku, co  świadczy o  istnieniu tutaj  wczesnośredniowiecznego grodziska pomorskiego, a  w  kolejnym etapie prawdopodobnie zamku rycerskiego, założonego w  okresie kolonizacji askańskiej.  Być może należał do  rycerskiego rodu von  Bornstedt. W  trakcie badań zarejestrowano też  pradziejową warstwę kulturową. Być może kresem funkcjonowania zamku były  zniszczenia związane z  najazdem Władysława Łokietka w  1326  roku, skoro w  księdze ziemskiej margrabiego Ludwiga z  1337  roku Długie i  inne okoliczne wsie pozostawały opuszczone. Badania zostały przeprowadzone przez  Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w  Myśliborzu z  inicjatywy Urzędu Miejskiego w  Strzelcach Krajeńskich.      
 
 

Błażej Skaziński

Galeria