Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie / Zielona Góra - zakończenie prac w kamienicy przy u...
Prace konserwatorskie
08 kwiecień 2011
Zielona Góra - zakończenie prac w kamienicy przy ul. Reja 6

Rozmiar czcionki
A A A

W marcu 2011 ukończono prace w budynku przy ul. Reja 6 w Zielonej Górze. Kamienica wzniesiona w  latach  1901–1902 pierwotnie służyła celom mieszkalnym. Później zmieniono jej  przeznaczenie, wprowadzając jednocześnie częściowe zmiany we  wnętrzu  obiektu. Od  roku  2004 budynek był  wyłączony z  użytkowania  z  uwagi na  wciąż pogarszający  się stan techniczny. 
W  2009  r. Gmina Zielona Góra podjęła środki mające na  celu przeprowadzenie niezbędnych działań ukierunkowanych na adaptację kamienicy na cele użytkowe. W 2010 r. wykonano szereg robót budowlanych, prac restauratorskich i  konserwatorskich, aby  przywrócić obiekt do  dawnej świetności.
Szczególnie ważnym aspektem tych  działań  było przywrócenie pierwotnej kolorystyki elewacji oraz  wystroju wnętrza. Wszelkie prace, zarówno  przy  elewacji  jak  i  wnętrzu, zostały poprzedzone badaniami konserwatorskimi.  Na  ich  podstawie ustalono i  odtworzono  pierwotną kolorystykę elewacji, której  tło stanowił odcień piaskowej żółcieni, zaś  detal architektoniczny był   utrzymany w  kolorze szarozielonym. Do  pokrycia  elewacji użyto farb laserunkowych o  niejednorodnej warstwie kryjącej celem uzyskania na  powierzchni zmiennego waloru barwy.   W  ten  sposób bryła budynku uzyskała subtelną, zmienną w  zależności od  natężenia światła słonecznego, tektonikę. Ponadto, w  trakcie prac przy  elewacji, uzupełniono brakujące fragmenty detali dekoracji sztukatorskiej, zaś  te  zachowane poddano konserwacji. Odtworzono również sterczynę, która  pierwotnie wieńczyła  fasadę.
We  wnętrzu budynku w  wyniku prac restauratorskich i  konserwatorskich przywrócono pierwotny wystrój. Na  plafonach i  fasetach zdobiących sufity  uzupełniono i odtworzono brakujące detale dekoracji sztukatorskich zdobionych rozmaitymi ornamentami roślinnymi (m.in. motywem winnego krzewu), występujących  w,   pełniących pierwotnie funkcje reprezentacyjne, pomieszczeniach parteru, pierwszego i  drugiego pietra. Przywrócono również właściwą, zgodna pierwowzorem kolorystykę ścian, sufitów, w  tym  krat klatki schodowej.
 Podczas prac remontowych przeprowadzanych w  pomieszczeniach dawnych kuchni  (obecnie przeznaczonych na  cele sanitarne) na  I  i  II  piętrze natrafiono na  utrzymane w  błękitnej kolorystyce polichromie. Z  uwagi na  to  został opracowany przez  inwestora dodatkowy  program prac konserwatorskich dla  tych  dekoracji.  Malatury pochodzą z  trzech różnych faz rozwoju i  są  na  siebie nałożone. Mają one  formę  bordiury z  motywem: geometrycznym, imitacji układu płytek ceramicznych oraz  floratury.  Najwcześniejsze dwie polichromie  zostały oczyszczone z  wtórnych nawarstwień, poddane konserwacji i  wyeksponowane w  przedsionkach pomieszczeń toalet. Najmłodsza zaś, trzecia, występująca jedynie  na  II  piętrze budynku  została odtworzona za  pomocą szablonu na  powierzchni płyty gipsowo kartonowej.
 

 

Justyna Lubas

Galeria
Zobacz również
Nowe funkcje w starych murach - adaptacje obiektów zabytkowych
PROGRAM SESJI:  - godz.10.00 –10.15– powitanie...
Zawiadomienie
W związku z przejęciem kompetencji z zakresu właściwości...