Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Rewaloryzacja historycznych zespołów staromiejskic...
Aktualności
22 październik 2010
Rewaloryzacja historycznych zespołów staromiejskich

Rozmiar czcionki
A A A

W  dniu 12.10.2010  r. w  Zielonej Górze,  w  ramach  V  LUBUSKICH SPOTKAŃ ARCHITEKTÓW Z  KONSERWATORAMI ZABYTKÓW  odbyła  się sesja naukowa „Rewaloryzacja historycznych zespołów staromiejskich”.

Wygłoszone referaty:

  • Rewaloryzacja zespołów staromiejskich. - dr  inż.  arch.  Maciej Małachowicz, Wydział Budownictwa i  Architektury Politechniki Wrocławskiej;
  • Rewaloryzacja historycznych zespołów staromiejskich. Niespodzianki. - dr  inż.  arch.  Beata Makowska, Krajowy Ośrodek Badań i  Dokumentacji Zabytków, Kierownik Oddziału Terenowego w  Szczecinie:
  • Zastosowanie mineralnych technik laserunkowych przy  renowacji obiektów zabytkowych. - Arkadiusz Koćwin reprezentujący firmę KEIM:
  • Rewaloryzacja zabytkowego placu miejskiego w  Castres we  Francji. - mgr  inż.  arch.  Dominik Mączyński, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w  Warszawie, rzeczoznawca Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego:
  • Zagospodarowanie fortyfikacji i  ich  reliktów w  zespołach staromiejskich - mgr  inż.  arch.  Paweł Kochański - Wydział Architektury Uniwersytetu Zielonogórskiego:
  • Zastosowanie skanowania laserowego 3D w architekturze na przykładzie inwentaryzacji zabytkowej leśniczówki w Lasach Kabackich w Warszawie oraz projektu "Odnowy Parku Dworskiego w Iłowej", woj. lubuskie. - mgr  inż.  Wojciech Piotrowicz- Pracownia Projektowa „Art- Nova”:


 

Galeria
Zobacz również
Podstawa prawna
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że od dnia...
IV Lubuskie Spotkania
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zaprasza na IV Lubuskie...
Szkolenie dla kandydatów na społecznych opiekunów zabytków
W dniu 29 czerwca 2016 roku, na wniosek Towarzystwa Opieki nad...
Dotacje na 2006 rok
Konserwator Zabytków w Zielonej Górze informuje, że zgodnie...