Konferencje
rozmiar czcionki A A A
24.05.2019
Sesja Naukowa „Dzieje miejscowości ziemi kożuchowskiej"

 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej zaprasza na Sesję Naukową
„Dzieje miejscowości ziemi kożuchowskiej
- Bulin, Cisów, Czciradz, Podbrzezie Dolne i Górne, Słocina oraz Sokołów”.
24 maja 2019 roku, świetlica wiejska w Czciradzu.
 
Program sesji:
11:00 Otwarcie sesji, przywitanie gości,
11:30 Jarosław Lewczuk, Bulin, Cisów, Czciradz, Podbrzezie Dolne, Podbrzezie Górne, Słocina
i Sokołów w pradziejach, średniowieczu i okresie wczesnonowożytnym;
12:00 Joanna Karczewska, Wsie Bulin, Cisów, Czciradz, Podbrzezie Dolne, Podbrzezie Górne, Słocina
i Sokołów w średniowieczu;
12:30 Małgorzata Konopnicka, Bulin, Cisów, Sokołów, Czciradz, Słocina, Podbrzezie Dolne
i Podbrzezie Górne w okresie wczesnonowożytnym XVI-XVIII wieku;
13:00 - 13:30 przerwa;
13:30 Radosław Domke, Dzieje Bulina, Cisowa, Czciradza, Podbrzezia Dolnego, Podbrzezia Górnego,
Słociny i Sokołowa po 1945 roku
14:00 Katarzyna Adamek-Pujszo, Zabytki Bulina, Cisowa, Czciradza, Podbrzezia Dolnego i Słociny;
14:30 Alicja Duda, Opis historycznych układów ruralistycznych wsi: Cisów, Czciradz, Podbrzezie Dolne,
Podbrzezie Górne, Słocina i Sokołów ;
15:00 Marek Szczypczyk, Ochotnicze Straże Pożarne z Czciradza, Lasocina, Podbrzezia Dolnego,
Podbrzezia Górnego, Słociny, Sokołowa i Solnik;
15:30 Zakończenie sesji.
 
 
Prosimy o potwierdzenie przybycia do 20 maja pod nr. tel. 698224999 lub e-mail tpzk.stowarzyszenie@op.pl
 
Sesja naukowa finansowana ze środków Gminy Kożuchów,
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej.
 
ZAPROSZENIE do pobrania

Zdzisław Szukiełowicz, TPZK

BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
„Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2009 r. tom 6”:   Cz. I PRACE KONSERWATORSKIE I BADANIA Problematyka badawczo- konserwatorska elewacji ratusza w Lubsku. Andrzej Legendziewicz Pałac w Suchej Dolnej. Stanisław Kowalski ...
Zabytek Chroniony Prawem
8
Translate / Übersetzen