Wybierz miesiąc: I II III IV

Aktualności
rozmiar czcionki A A A
05.04.2019
Konferencja naukowa poświęcona Pomnikom Historii

W dniach 8-9 kwietnia 2019 r. w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyła się konferencja naukowa PKN ICOMOS pt. „Pomniki Historii - Ochrona, Zarządzanie, Promocja". Patronat nad konferencją objęła Pani prof. dr hab. Magdalena Gawin, Generalny Konserwator Zabytków.  Problematyka konferencji skupiła się na Pomnikach Historii. Jest to niewielka grupa najcenniejszych miejsc i obiektów, wybranych spośród kilkudziesięciu tysięcy zabytków tworzących zasób polskiego dziedzictwa. Wysokie wymagania dotyczące kryteriów wyboru, prestiżowa procedura nadawania statusu Pomnika Historii przez Prezydenta RP czy dodatkowe preferencje przy udzielaniu wsparcia finansowego sprawiają, że ta grupa zabytków zajmuje specjalne miejsce w polskim systemie ochrony zabytków.  W ramach konferencji przewidziano trzy sesje tematyczne: Idea, kryteria, zasady tworzenia Pomników Historii; Pomniki Historii w polskim systemie ochrony zabytków oraz problemy, doświadczenia i przykłady związane z praktyczną ochroną i zarządzaniem Pomnikami Historii. Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkie grupy zawodowe związane z ochroną, zarządzaniem, wykorzystaniem, interpretacją Pomników Historii – zarządców Pomników Historii, służby konserwatorskie, samorządowców, ekspertów, naukowców, urzędników, właścicieli zabytków.
Warto przypomnieć, iż wśród 105 Pomników Historii znajdują się również zabytki z terenu województwa lubuskiego, to: Park Mużakowski w Łęknicy, zespół poaugustiański w Żaganiu, dawny klasztor cystersów w Gościkowie-Paradyżu i kościół w Klępsku. Do tytułu tego pretendują ponadto: kościół w Rokitnie, dawne sanatorium w Trzebiechowie i grodzisko w Santoku.

Elżbieta Górowska

Galeria

BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
Spis treści Słowo wstępne  ....................................5 I. Barbara Bielinis-Kopeć - „ Rozwój miast na Ziemi Lubuskiej do II wojny światowej i zniszczenia po 1945 roku”.........................................................................................7 II....
Zabytek Chroniony Prawem
4
Translate / Übersetzen