Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Sesja naukowa w Ośnie Lubuskim
Aktualności
09 marzec 2015
Sesja naukowa w Ośnie Lubuskim

Rozmiar czcionki
A A A

W dniu 05.03.2015 roku w ratuszu w Ośnie Lubuskim odbyła się sesja naukowa pn. „Przez architekturę mówią wieki”. Jej organizatorami była Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła w Ośnie Lubuskim, Burmistrz Ośna Lubuskiego oraz Stowarzyszenie Bractwo św. Jakuba Apostoła Oddział w Ośnie Lubuskim. Wśród prelegentów reprezentowani byli pracownicy Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie Wlkp.
Z pierwszym referatem wystąpił prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematem wystąpienia była historia budowy kościoła parafialnego w Ośnie Lubuskim oraz czytelne w fazy budowlane w strukturze świątyni. W następnej kolejności mgr Władysław Chrostowski wygłosił referat poświęcony symbolice świątyni chrześcijańskiej. Natomiast występująca po nim dr Bożena Grabowska zaprezentowała dzieje kościoła pw. św. Trójcy w Ośnie. Po przerwie kawowej dr inż. arch. Maciej Płotkowiak omówił prace zabezpieczające przeprowadzone w 2014 roku przy filarach kościoła parafialnego w Ośnie. Następnie mgr Błażej Skaziński zaprezentował referat poświęcony treściom symboliczno-ideowym przedstawień umieszczonych na zwornikach w kościele joannickim w Słońsku. W ostatnim wystąpieniu mgr Krzysztof Socha przedstawił wyniki badań archeologicznych prowadzonych w miejscu dawnej siedziby biskupów lubuskich w Górzycy, a także pochodzące stamtąd zabytki archeologiczne.
Sesja była już kolejnym tego typu przedsięwzięciem, wpisującym się w program pn. „Colloquia Lubuskie”, poświęcony studiom nad biskupstwem lubuskim, jego związkom i dziedzictwem kulturowym. Materiały z sesji publikowane są w cyklicznym wydawnictwie pn. „Colloquia Lubuskie”. Wystąpieniom prelegentów przysłuchiwali się licznie przybyli regionaliści, sympatycy zabytków i dziedzictwa przeszłości oraz młodzież szkolna.  

 

Błażej Skaziński

Galeria
Zobacz również
Ośno Lubuskie - sesja naukowa
W dniu 3 czerwca 2013 roku w Ośnie Lubuskim miała miejsce III...
Odkrycie w kościele parafialnym w Ośnie Lubuskim
Podczas robót budowlanych przy kościele parafialnym p.w....
Ośno Lubuskie - sesja naukowa
W dniu 4 marca w Ośnie Lubuskim odbyła się sesja naukowa „Colloquia...
Ośno Lubuskie - Colloquia Lubuskie
W dniu 3 marca na sali obrad Rady Miejskiej w ratuszu w Ośnie...