Zabytek miesiąca
Budynek dawnego klasztoru sióstr Magdalenek w Szprotawie, tworzący południową pierzeję placu Kościelnego, pierwotnie wchodził w skład większego,...
Zobacz zabytki miesiąca: kwiecień | listopad | wrzesień | sierpień
Otyń - kościół parafialny
Został zbudowany w latach 1585–1587 na miejscu starszego,...
Sękowice - kościół pw. Świętej Rodziny
Sękowice to wieś położona w pobliżu Gubina. Tuż przy głównej drodze prowadzącej przez miejscowość,...
Kradzież pary barokowych świeczników ołtarzowych
W wyniku włamania do kościoła na terenie gminy Brzeźnica stwierdzonego w dniu 30.11.2019 r. ...
Policja odzyskała siedemnastowieczną misę chrzcielną
W  marcu 2016 r. świebodzińska policja odzyskała barokową misę chrzcielną, która...

22

luty

2020

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Fundacja Monumenta Poloniae oraz Stowarzyszenie Region Łużyce mają zaszczyt zaprosić na promocję wydawnictwa Koła Przyjaciół Zamków i Ogrodów Marchii poświęconego ...