Zabytek miesiąca
Z 1248 pochodzi wzmianka o grodzie we Wschowie, a w 1273 wymieniona została jako miasto. Daty te nie określają początków Wschowy, niewątpliwie...
Zobacz zabytki miesiąca: wrzesień | sierpień | lipiec | luty
Świebodzin - Ratusz
Choć najwcześniejsza wzmianka o działającej w Świebodzinie...
Sobolice, gm. Przewóz - park pałacowy
Założenie pałacowo-parkowe w Sobolicach (niem. Zoblitz) zlokalizowane jest w pd.-zach. części wsi,...
Barokowy kielich mszalny
Prawdopodobnie pomiędzy marcem 2001 r., a 15 listopada 2010 r. z kościoła na terenie gm. Kożuchów...
Policja odzyskała siedemnastowieczną misę chrzcielną
W  marcu 2016 r. świebodzińska policja odzyskała barokową misę chrzcielną, która...

16

październik

2019

Towarzystwo Historyczne Ziemi Międzyrzeckiej przy współpracy z  partnerami: Instytutem Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wojewódzką i Miejska Biblioteką Publiczną im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim oraz...