Strona główna / Poradnik klienta / Pojazd zabytkowy - kryteria
Pojazd zabytkowy - kryteria

Przywóz pojazdów kolekcjonerskich do Polski

Obowiązujące kryteria oceny sprowadzanych pojazdów zabytkowych

Pojazd zabytkowy:

1. powinien posiadać co najmniej 25 lat i musi być (w modelu) nie produkowany od lat 15;
2. powinien posiadać minimum 3 zachowanych części oryginalnych (w tym główne podzespoły);
3. pojazdy mające mniej niż 25 lat o ile są egzemplarzami unikalnymi, z racji wyjątkowych rozwiązań konstrukcyjnych i jednostkowej produkcji, powinny się charakteryzować przynajmniej jedną z niżej wymienionych cech:

  • posiada unikalne rozwiązania konstrukcyjne; przykład: doświadczalny samochód akumulatorowy
  • dokumentuje ważne etapy rozwoju techniki motoryzacyjnej; przykład: pierwszy samochód, w którym sery/nie zastosowano silnik Wankla;
  • związany był z ważnymi wydarzeniami historycznymi; przykład: limuzyna wykorzystywana podczas pierwszej pielgrzymki w ojczyźnie Papieża Jana Pawła II;
  • użytkowany był przez osoby powszechnie uznane za wyjątkowo ważne; przykład: samochód będący niegdyś własnością premiera Tadeusza Mazowieckiego;
  • miał związek z ważnymi osiągnięciami sportowymi; przykład: samochód rajdowy Zbigniewa Hołowczyca;
  • posiada oryginalne wykonanie lub został odrestaurowany na bazie oryginalnych elementów; przykład: pojazd odbudowany w oparciu o oryginalne części;
  • został odtworzony wiernie, zgodnie z technologią z okresu jego produkcji; przykład: replika wykonana zgodnie z projektem i technologią z okresu produkcji oryginału.

Całość postępowania administracyjnego dotyczącego ujęcia pojazdu w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków przeprowadza odpowiedni Wojewódzki Konserwator Zabytków.Oceny pojazdu dokonuje WKZ na podstawie opinii rzeczoznawcy do spraw techniki samochodowej, eksperta z dziedziny pojazdów zabytkowych (rzeczoznawcy z listy zatwierdzonej przez Generalnego Konserwatora Zabytków), przy zastosowaniu przedstawionych powyżej kryteriów

Kolejnym etapem jest wykonanie karty ewidencyjnej ruchomego zabytku techniki (w dwóch oryginalnych egzemplarzach) wg wzoru KOBiDZ.

Po przyjęciu prawidłowo wykonanej karty (rzetelny opis pojazdu, umieszczenie numerów pozwalających na jednoznaczną identyfikację pojazdu, użycie papieru o odpowiedniej grubości - min. 200 g/m2) WKZ włącza ją do wojewódzkiej ewidencji zabytków, wydając jednocześnie stosowne potwierdzenie.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wartościach zabytkowych /kolekcjonerskich/ pojazdu

Wnioskodawca występuje z wnioskiem o wydanie zaświadczenia przedkładając:

  • 2 egz. protokołu oceny z badań stanowiskowych wykonanego przez uprawnionego eksperta, rzeczoznawcę z dziedziny motoryzacji wraz z dokumentacją fotograficzną.
  • 2 egz. oceny technicznej - protokołu stanowiskowego z badań technicznych wykonanego przez uprawnionego eksperta, rzeczoznawcę z dziedziny motoryzacji.

Protokół z badań stanowiskowych winien uwzględniać obowiązujące kryteria oceny.