Prace konserwatorskie

Zakończono II etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy barokowym ołtarzu głównym z  kościoła pw. św. Marcina z Tours i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w pocysterskim opactwie w Gościkowie – Paradyżu. Tegoroczne...
Zakończono trwające od kilku lat prace konserwatorskie i restauratorskie przy północnym, gotyckim ołtarzu bocznym pod wezwaniem Ostatniej Wieczerzy z kościoła parafialnego w Mycielinie.
Ołtarz...
Mycielin
Dnia 9.10.2014 r. dokonano odbioru prac konserwatorskich renesansowej dekoracji sztukatorskiej stropu dawnej kaplicy i zakrystii dworu w Broniszowie, gm. Kożuchów. Dawna kaplica zlokalizowana jest...
Broniszów
Latem 2014 roku w trakcie remontu pałacu w Zaborze natrafiono na sgraffita, którymi ozdobione były elewacje starszej, nieznanej dotąd budowli, pochodzącej najprawdopodobniej z początku XVII...
Zabór
 Zakończone zostały prace konserwatorskie i restauratorskie przy południowej partii monumentalnego ołtarza głównego z kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Gromnicznej w Kożuchowie....
Kożuchów
Dnia 15.10.2014 r. dokonano odbioru końcowego prac związanych z odbudową, zniszczonej w wyniku katastrofy budowlanej, wieży kościoła parafialnego pw.  Podwyższenia Krzyża Świętego –...
Otyń
Trwa remont dachu drewnianego kościoła filialnego pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chlastawie.
Drewniany kościołów w Chlastawie wraz z dzwonnicą i cmentarzem stanowią unikatowy...
BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
Spis treści: Barbara Bielinis-Kopeć Wprowadzenie PRACE KONSERWATORSKIE I BADANIA Katarzyna Wantuch-Jarkiewicz, Katarzyna Kiełczewska Żagańscy mistrzowie. Joanna Lang „Grosse Kunst” – dekoracja sgraffitowa z  1606...
Zabytek Chroniony Prawem
3
Translate / Übersetzen