Prace konserwatorskie

W grudniu 2014 r. zakończono I etap prac konserwatorskich przy sześciu płytach nagrobnych zlokalizowanych na południowym murze dawnego cmentarza ewangelickiego, obecnie lapidarium rzeźby nagrobnej we Wschowie.  Cmentarz ewangelicki we Wschowie...
Ukończono prace w obrębie zachodniego odcinka zabytkowych murów miejskich zlokalizowanych w północnej części starego miasta przy ul. Słonecznej w Krośnie Odrzańskim.
 Do dnia...
Krosno Odrzańskie
 W listopadzie 2014 r. zakończono prace remontowe w obrębie wnętrza kościoła pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Maszewie, które objęły ściany, drewniane empory oraz drewniane...
Maszewo
W listopadzie 2014 r. dokonano odbioru  prac związanych z remontem elewacji oraz dachu kościoła filialnego pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Nowej Roli.
Podczas wykonanego...
Zrealizowano prace związane z pierwszym etapem zabezpieczenia murów części zespołu zamkowego w Siedlisku, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 16, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora...
Siedlisko
Zrealizowano I etap prac związanych z remontem elewacji dawnego szpitala Trójcy Świętej  w Broniszowie, gm. Kożuchów, pow. nowosolski, wpisanego do  rejestru zabytków...
Broniszów
Zakończono prace polegające na zabezpieczeniu nieużytkowanego, pocysterskiego, gotyckiego kościoła pw. św. Katarzyny w miejscowości Chociule. Inwestycja została zrealizowana w całości ze środków...
Chociule
BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
„Zabytki Zielonej Góry, część 1”, pod red. Barbary Bielinis-Kopeć, s. 134, Zielona Góra 2003 r.  Książka podzielona jest na siedem części tematycznych. W pierwszej opisane są budowle, które już nie istnieją,...
Zabytek Chroniony Prawem
2
Translate / Übersetzen