Prace konserwatorskie

W Kostrzynie nad Odrą zakończone zostały badania architektoniczne przedrenesansowych reliktów zamku. Badania dotyczyły reliktów konstrukcji murowanych odkrytych w trakcie badań archeologicznych w południowym narożniku założenia zamkowego. Odkryte...
W Międzyrzeczu zakończono kolejny etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy renesansowych malowidłach w prezbiterium kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela. W bieżącym roku pracom...
Międzyrzecz
W związku z planowanym remontem dawnej willi właścicieli browaru, położonej przy ul. Arciszewskiego 10 w Nowej Soli, wykonane zostały badania sondażowe, mające na celu ustalenie, czy pod wtórnymi...
Nowa Sól
W październiku 2012 r. zakończono prace związane z remontem dachu kościoła filialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kalsku. Przeprowadzone prace polegały na wymianie pokrycia dachowego na gont...
Kalsk
Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy drewniej, polichromowanej rzeźbie anioła chrzcielnego z kościoła parafialnego w Kołczynie. W ramach prac oczyszczono figurę, zdjęto...
Kołczyn
Zakończono prace konserwatorskie przy zabytkowej sygnaturce na dachu kościoła dawnego opactwa pocysterskiego, obecnie Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium w Gościkowie-Paradyżu. Mierząca...
Gościkowo-Paradyż
W ramach prac konserwatorskich zabytkowych balustrad empor w kościele p.w. Nawiedzenia NMP w Lubsku prowadzonych przez Prof. dr hab. Dariusza Markowskiego przeprowadzono kompleksowe badania nawarstwień...
Lubsko
BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
„Zamki, dwory i pałace województwa lubuskiego” pod red. Barbary Bielinis- Kopeć, s. 464, Zielona Góra 2008 r., wyd. II popr. i uzupełnione Publikacja prezentuje zabytkowe zamki, dwory i pałace z terenu województwa...
Zabytek Chroniony Prawem
4
Translate / Übersetzen