Prace konserwatorskie

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lesznie Dolnym (gm. Szprotawa), zlokalizowany jest w centralnej części wsi, na wschód od drogi wojewódzkiej numer 297. Obecnie jest to budowla salowa, orientowana, o trójbocznie zamkniętym...
Zakończył się kolejny etap  prac konserwatorskich i restauratorskich w drewnianym kościele parafialnym pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie, które zrealizowano...
Kosieczyn
Na podstawie wstępnych wyników przeprowadzonych badań konserwatorskich, w trakcie których wykonano sondażowe odkrywki stratygraficzne nawarstwień na ścianach we wnętrzu gotyckiego kościoła, stwierdzono,...
Chotków
Żagań - pałac (02.12.2011)
Rozpoczęto realizację projektu dotyczącego wymiany nawierzchni dziedzińca pałacowego oraz zjazdów z dziedzińca do parku wraz z budową systemu odwadniającego.
Żagań
W dn. 19 listopada 2011 r. na zaproszenie właściciela pałacu w Wiechlicach B. Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wzięła udział w uroczystości otwarcia pałacu na zakończenie...
Wiechlice
Na ukończeniu są kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie polegające na odtworzeniu pierwotnego, późnogotyckiego wystroju wnętrza Wielkiej Sali oraz aneksu podwieżowego na parterze ratusza...
Świebodzin
We wrześniu br, w okolicach miejscowości Bodzów, gm. Bytom Odrzański zakończył się drugi sezon badań wykopaliskowych, prowadzonych przez ekipę naukowców pod kierownictwem dra Janusza Budziszewskiego...
Bodzów
BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
Barokowi malarze i rzeźbiarze w dawnym opactwie Augustianów w Żaganiu, red. Andrzej Kozieł, Artur Kolbiarz, Marek Kwaśny, Małgorzata Macura, Adam Szeląg Zielona Góra 2015 ISBN 978-83-940237-5-1          Spis...
Zabytek Chroniony Prawem
8
Translate / Übersetzen