Prace konserwatorskie
rozmiar czcionki A A A
16.09.2013
Odkrycie w kościele parafialnym w Ośnie Lubuskim

W trakcie robót budowlanych przy kościele parafialnym pw. św. Jakuba w Ośnie Lubuskim, polegających na zeskaleniu podłoża wieży oraz filarów w części zachodniej świątyni, natrafiono na liczne monety i inne znaleziska, związane z dziejami świątyni od XIII do XIX wieku. W ramach inwestycji nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi prowadzony jest przez archeologów z Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wlkp.
W trakcie prowadzonych prac natrafiono na 73 monety, w tym denary średniowieczne, boratynki, krajcary, halerze, fenigi, emisje saksońskie, polskie, brandenburskie oraz pruskie. Ponadto natrafiono na kurze jajko (związane z symboliką Zmartwychwstania?), guziki drewniane i brązowe, paciorki i inne ozdoby, fragmenty fajek glinianych, szpilki brązowe, a także fragmenty średniowiecznej i nowożytnej ceramiki. Dodatkowo w jednym z wykopów zarejestrowano murowaną kryptę, pochodzącą zapewne z XVII w.
Najstarsza wzmianka na temat kościoła w Ośnie pochodzi z 1298 r. Prawdopodobnie świątynia została konsekrowana w poł. XIV w. Budowla została założona na planie prostokątnym, jako trzynawowa bazylika, z wyodrębnionym prezbiterium i zakrystią. W kolejnych etapach rozbudowano świątynię, powiększając m.in. prezbiterium, dodając po stronie zachodniej wieżę oraz dobudowując po stronie północnej kaplicę. Obecny remont związany jest ze wzmocnieniem posadowienia zachodniej części świątyni, polegającym na zeskaleniu podłoża, na który uzyskano wsparcie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictw Narodowego.                 

Fotografie dzięki uprzejmości Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wlkp.
 

Błażej Skaziński

Galeria

BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
  Spis treści Barbara Bielinis- Kopeć  Wprowadzenie  5 PRACE KONSERWATORSKIE I BADANIA Andrzej Kozieł Georg Wilhelm Neunhertz czyli Francesco Arculario. O dekoracji freskowej w kościele pielgrzymkowym w Rokitnie i jej autorze.  9 Przemysław...
Zabytek Chroniony Prawem
4
Translate / Übersetzen