Prace konserwatorskie
rozmiar czcionki A A A
10.06.2013
Podjenin - remont kościoła

Przy  kościele filialnym pw.  Wniebowzięcia NMP w  Podjeninie k.  Bogdańca prowadzone są  roboty budowlane polegające na  niezbędnych przemurowaniach, wymianie zniszczonej cegły i  spoinowaniu muru w  górnej partii wieży, wymianie pokrycia dachowego w  obrębie prezbiterium, a  także przemurowaniu attyk i  odtworzeniu części sterczyn. Kościół w  Podjeninie jest  przykładem świątyni neostylowej, wzniesionej w  1865  roku. Budowla jest  założona na  planie prostokątnym, murowana z  cegły ceramicznej, z  wyodrębnionym prezbiterium i  wieżą zwieńczoną strzelistym hełmem. Obiekt był  remontowany po  raz  ostatni w  1913  roku. Kościół wymagał podjęcia natychmiastowych prac z  uwagi na  silną degradację cegły w  obrębie wieży, ceglanych sterczyn nad  korpusem nawowym oraz  ze  względu na  zniszczenia i  uszkodzenia pokrycia dachowego. Kościół w  Podjeninie charakteryzuje się znaczną skalą, przekraczającą potrzeby tutejszej społeczności, interesującym układem przestrzennym wnętrza z  emporami oraz  zachowanymi w  znacznej mierze neogotyckimi detalami architektonicznymi i  rzeźbiarskimi.    

 

 

Błażej Skaziński

Galeria

BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
„Zamki, dwory i pałace województwa lubuskiego” pod red. Barbary Bielinis- Kopeć i Błażeja Skazińskiego, s. 367, Zielona Góra 2007 r., wyd. I
Zabytek Chroniony Prawem
3
Translate / Übersetzen