Planowane wydarzenia
13 październik 2012
Lubuski Szlak Organowy

Rozmiar czcionki
A A A

W dniu 13 października 2012 r. w kosciele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Klępsku odbędzie się prezentacja Lubuskiego Szlaku Organowego.  

PROGRAM
16.20
Inauguracja – Ks. Olgierd Banaś proboszcz kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Klępsku 
16.35 Wystąpienia:

  • „Lubuski Szlak Organowy szansą wzmocnienia potencjału turystycznego i kulturowego regionu” - Tomasz Furtak Dyrektor Sulechowskiego Domu Kultury im. F. Chopina
  • „Zabytki na nowo odkryte. Wędrówka przez Lubuski Szlak Organowy” - Adam Olejnik, organmistrz dyplomowany, Zakład Organmistrzowski „Ars  Organum”
  • „Śladami wielkich budowniczych organów” – Wolfgang J. Brylla organolog

17.45 Koncert wokalno-organowy -  Polski Chór Kameralny „Cantatus Polonicus”
Johann Ludwig Bach (1677-1731)
- Unsere Trübsal
- Das ist meine Freude
Heinrich Schütz  (1585-1672)
- Ich bin eine rufende Stimme,  SWV 383
- ich hebe meine Augen, SWV 31
 

Dyrygent – Bartosz Michałowski
Organy/Pozytyw – Bartłomiej Stankowiak
Wiolonczela Barokowa – Tomasz Lisiecki
Teorba – Henryk Kasperczak
 

18.15 Prezentacja  informatora Turystycznego o Lubuskim Szlaku Organowym

  • rozmowy z  autorem informatora,
  •  wystawa fotograficzna poświęcona organom Ludwiga Hartiga
  • zwiedzanie organów Ludwiga Hartiga z 1822 r. w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Klępsku

18.45 Zakończenie

PLAKAT,  PROGRAM

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków objął honorowy patronat nad wydawnictwem poświęconym Lubuskiemu Szlakowi Organowemu