Prace konserwatorskie
rozmiar czcionki A A A
04.04.2011
Gościm - prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele

W  prezbiterium kościoła filialnego pw.  Niepokalanego Poczęcia  NMP w  Gościmiu prowadzone są  prace konserwatorskie i  restauratorskie przy  wyprawach tynkarskich oraz  wystroju malarskim. Kościół został wzniesiony w  miejscu wcześniejszej budowli sakralnej w  1898  roku w  stylu neoromańskim. Świątynia w  wyniku powojennych remontów, zwłaszcza podczas modernizacji z  lat 80.  XX  wieku, utraciła swój  oryginalny wystrój malarski. Prace w  obrębie prezbiterium poprzedziły badania konserwatorskie na  obecność oryginalnych tynków oraz  mono/polichromii. W  wyniku badań ustalono oryginalną kolorystykę wraz  z  powtarzalnymi motywami, w  tym  - kilkoma rodzajami fryzów, elementami floralnymi, wicią roślinną oraz  złoceniami ceramicznych żeber sklepiennych. Należy zaznaczyć, iż  rozpoznany w  trakcie badań wystrój świątyni, stawia kościół filialny w  Gościmiu obok najbardziej prestiżowych tego  typu realizacji w  regionie, tj.  kościoła parafialnego pw.  Przemienienia Pańskiego w  Drezdenku i  kościoła parafialnego pw.  Podwyższenia Krzyża w  Gorzowie. W  trakcie prowadzonych prac usunięto wtórne przemalowania i  zarazem odtworzono za  pomocą przygotowanych szablonów oryginalne dekoracje oraz  utrwalono i  uzupełniono złocenia. Tym  samym przywrócono w  znacznej mierze oryginalny wystrój prezbiterium kościoła. Kolejnym etapem będzie  odtworzenie malowideł w  dolnej partii ścian. Prace w  kościele filialnym w  Gościmiu były  prowadzone ze  środków własnych Parafii oraz  z  dotacji Gminy Drezdenko. Kontynuacja prac uzależniona jest  od  pozyskania dalszych środków finansowych.  
 

Błażej Skaziński

Galeria

BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
  Spis treści Barbara Bielinis- Kopeć  Wprowadzenie  5 PRACE KONSERWATORSKIE I BADANIA Andrzej Kozieł Georg Wilhelm Neunhertz czyli Francesco Arculario. O dekoracji freskowej w kościele pielgrzymkowym w Rokitnie i jej autorze.  9 Przemysław...
Zabytek Chroniony Prawem
9
Translate / Übersetzen