Prace konserwatorskie
rozmiar czcionki A A A
30.07.2010
Strzelce Kraj. - konserwacja pomnika Ludwiga Nostera

W  Strzelcach Krajeńskich prowadzone  są prace konserwatorskie przy  pomniku nagrobnym Ludwiga Nostera, nadwornego cesarskiego malarza, związanego ze  środowiskiem berlińskim. Pomnik wykonany został w  stylu secesyjnym około  1910 roku przez  berlińskiego rzeźbiarza Hansa Latta. Ludwig Noster urodził  się w  Strzelcach 9  października 1859  roku. Kształcił  się w  Szkole Powszechnej, a  następnie w  Gimnazjum Królewskim w  Strzelcach. Ukończył Akademię Sztuki w  Berlinie. W  tym czasie stał  się jednym ze  współpracowników znanego berlińskiego malarza scen historycznych Adolpha Menzla. Wkrótce artysta wyjechał w  podróż studyjną do  Düsseldorfu i  do  Holandii. W  1885  roku osiedlił  się w  Berlinie i  w  trzy lata później otrzymał posadę nadwornego malarza cesarskiego. Ludwig Noster uprawiał głównie malarstwo pejzażowe i  portretowe, uwieczniając takie postacie z  życia społeczno-politycznego jak  cesarz Wilhelm  II, książę Heinrich von  Preussen, hrabia Arthur von  Possadowski, hrabia Udo von  Stolberg, czy  przemysłowiec Adolf Krupp. W  1906  roku mianowany został profesorem berlińskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wkrótce, w  związku z  problemami zdrowotnymi wyjechał do  Holandii, po  czym  na  stałe powrócił do  Strzelec. Zmarł w  dniu 29  maja  1910  roku w  Berlinie. Pomnik Ludwiga Nostera wykonany jest  z  białego marmuru, na  granitowej podbudowie. Przedstawia kobiecą postać alegoryczną  wspierającą  się na  postumencie z  inskrypcją oraz  wizerunkiem zmarłego. Obiekt posiada liczne zarysowania i  ubytki mechaniczne, wynikające z  działania warunków atmosferycznych. Ponadto powierzchnia kamienia jest  mocno zabrudzona i  miejscami przebarwiona. W  programie prac przyjęto ustabilizowanie podłoża, oczyszczenie oraz  wzmocnienie struktury kamienia, uzupełnienie ubytków i  impregnację. Prace konserwatorskie przy  zabytku prowadzi konserwator mgr  Piotr Maćko.
 

 

Błażej Skaziński

Galeria

BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
„Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2009 r. tom 6”:   Cz. I PRACE KONSERWATORSKIE I BADANIA Problematyka badawczo- konserwatorska elewacji ratusza w Lubsku. Andrzej Legendziewicz Pałac w Suchej Dolnej. Stanisław Kowalski ...
Zabytek Chroniony Prawem
5
Translate / Übersetzen