Prace konserwatorskie
rozmiar czcionki A A A
31.12.2014
Prace konserwatorskie w lapidarium we Wschowie

W grudniu 2014 r. zakończono I etap prac konserwatorskich przy sześciu płytach nagrobnych zlokalizowanych na południowym murze dawnego cmentarza ewangelickiego, obecnie lapidarium rzeźby nagrobnej we Wschowie. 
Cmentarz ewangelicki we Wschowie założony został w 1609 r. z inicjatywy pastora Waleriusza Herbergera. Jest najstarszą nekropolią chrześcijańską w Polsce położoną poza murami miasta. Usytuowany jest na płaskim terenie w klinie ulic: Polnej, Spokojnej i Solnej. Porośnięty zielenią teren otoczony jest otwartymi do wewnątrz arkadami, nawiązując tym samym do włoskich założeń cmentarnych Campo Santo. Cmentarz oparty jest na nieregularnym planie otoczony murem. Kwatery wyznaczone były alejami biegnącymi w poprzek założenia. Na murach i kaplicach umieszczonych jest około dwustu płyt epitafijnych z XVII i XVIII w.
Prace konserwatorskie objęły sześć płyt nagrobnych oznaczonych numerami 36, 38, 39, 40, 41, 44, powstałych w XVII w. Stan zachowania wykonanych z piaskowca płyt był zły. Uległy one daleko posuniętej erozji. Powierzchnia kamienia pokryta była warstwą zabrudzeń i wykazywała zmiany wietrzeniowe charakterystyczne dla obiektów narażonych na działanie zmiennych warunków atmosferycznych, szczególnie wahań temperatury i wilgotności w zanieczyszczonym środowisku miejskim. Oprócz tego widoczne były nawarstwienia biologiczne w postaci zielonego nalotu oraz wysolenia. Na powierzchni kamienia występowały także pęknięcia i uszkodzenia mechaniczne. Przeprowadzone prace miały na celu zatrzymanie procesów korozyjnych oraz poprawę walorów artystycznych, zabytkowych i ekspozycyjnych poprzez oczyszczenie powierzchni, naprawę uszkodzeń i uzupełnienie ubytków. Przed podjęciem prac płyty zostały poddane badaniom konserwatorskim.
 

Elżbieta Górowska

Galeria

BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
Spis treści  I.  WPROWADZENIE  7  II.  MATERIAŁY  11  III.  ANALIZA  49 1. Osadnictwo neolityczne oraz pochodzące z przełomu okresu neolitu i wczesnej  epoki brązu (połowa VI - III/II...
Zabytek Chroniony Prawem
9
Translate / Übersetzen