Prace konserwatorskie
rozmiar czcionki A A A
10.12.2014
Zabezpieczenie gotyckiego, pocysterskiego kościoła w miejscowości Chociule, gm. Świebodzin

Zakończono prace polegające na zabezpieczeniu nieużytkowanego, pocysterskiego, gotyckiego kościoła pw. św. Katarzyny w miejscowości Chociule. Inwestycja została zrealizowana w całości ze środków Wojewody Lubuskiego.
Zrealizowana obecnie inwestycja pozwoliła na skuteczne zabezpieczenie cennego, gotyckiego, pocysterskiego kościoła w Chociulach przed grożącą mu katastrofą budowlaną, która doprowadziłaby do jego całkowitego zniszczenia.  Zakres prac obejmował w pierwszej kolejności oczyszczenie obiektu z porastającej roślinności, demontaż grożącej zawaleniem więźby dachowej nad nawą oraz demontaż drewnianej konstrukcji wieży, która, przy pomocy dźwigu została w całości przeniesiona na teren przykościelny. Następnie przygotowano mury wieży i nawy do wykonania konstrukcji zabezpieczającej. Oczyszczono korony murów, wymurowano wieńczącą warstwę z cegieł, oczyszczono sklepienia i ścianę szczytową od strony wschodniej,  wykonano zabezpieczającą konstrukcję dachową z belek i krokwi stalowych wraz z pokryciem dachowym, zabezpieczono szczyty oraz zakonserwowano elementy drewniane. Wykonano także odwiązanie zabytkowej, drewnianej konstrukcji wieży, której wszystkie elementy zabezpieczono i złożono we wnętrzu kościoła.
Datowany na początek XVI wieku, cysterski kościół pw. św. Katarzyny w Chociulach związany jest z fundacją klasztoru cysterek w Trzebnicy. Obiekt jest najprawdopodobniej częścią niezrealizowanej, większej świątyni. Zachowana do dziś część, zgodnie z pierwotnym założeniem, stanowić miała prezbiterium kościoła, którego nawa nie została nigdy wzniesiona.
Nieotynkowane, ceglane elewacji o dekoracyjnym wątku, wraz z układem ostrołukowych otworów i blend oraz nakrywające wnętrza, cenne sklepienia sieciowe zachowały swą pierwotną, gotycką formę. Także dolna, kamienno-ceglana część wieży przetrwała w niezmienionym kształcie. W 1790 roku przebudowane zostały górne, drewniane kondygnacje wieży oraz dach, któremu nadano mansardową formę.

 

Agnieszka Skowron

Galeria

BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
„Czas architekturą zapisany. Zabytki województwa zielonogórskiego” pod red. Iwony Peryt- Gierasimczuk, s.294, Zielona Góra 1998 r.   Książka opisuje zabytki znajdujące  się w  miejscowościach...
Zabytek Chroniony Prawem
6
Translate / Übersetzen